Tomb Raider 3: Adventures of Lara Croft

Miliony lat temu meteoryt zdołał przebić się przez gęstą ziemską atmosferę, uderzając w gorące szczyty Antarktydy. Pierwszymi ludźmi, którzy odkryli tę ziemię, byli członkowie plemienia polinezyjskiego. Chociaż ta kraina była całkowicie zamarznięta, istniała w niej nienormalna obfitość życia, więc plemię zdecydowało się tam osiedlić, oddając cześć kraterowi meteorytu za moce, które rzekomo posiadał.

Chociaż późniejsze pokolenia, z powodu katastrofalnych wydarzeń, zmuszone były do opuszczenia terenu, dziś ten sam obszar jest wykorzystywany jako kopalnia przez firmę RX-Tech; która uzyskuje niezwykłe odczyty w strefie uderzenia meteorytu. To właśnie w tym rejonie odkryli ciało marynarza z Beagle, statku, którego Karol Darwin używał podczas swoich podróży. Najwyraźniej kilku żeglarzy dokonało małej wyprawy do krateru.

W związku z historią opowiedzianą przez jednego z tych marynarzy w jego dzienniku, firma zaczęła wykazywać szczególne zainteresowanie tymi wykopaliskami nie tylko w rejonie krateru, ale także w innych częściach globu, do których podróżowali żeglarze … i w których zginęli.

Jednym z takich miejsc są Indie, gdzie Lara poszukuje obecnie legendarnego artefaktu Infada Stone. Nie znając jego prawdziwej historii, Lara wie jedynie, że ​​ma wielkie moce i że jest czczony przez różne plemiona, które zamieszkiwały ten obszar przez lata.

Gdy Lara spotyka posiadacza Infady, dowiaduje się, że jest takich kamieni więcej – cóż mogłaby panna Croft uczynić, jak nie puścić sie ich tropem?

Więcej o grze

Ekwipunek

Lokacje